Verksamhet

Rehn F&P Kb är ett mångsidigt företag inom transport-branschen med Raseborg som huvudort. Vi sysslar i huvudsak med brunns- och tanktömningar och utöver det spolar vi avlopp, suger bort t.ex. spån ur golv och tak, transporterar bl.a. mylla, grus och sand, tvättar brunnar och hyr ut bytesflak och förvaringscontainrar. Vår kundkrets består av privatpersoner, företag, industrier och kommuner.

I dagens läge sysselsätter Rehn F&P Kb sex personer och maskinparken består av fem lastbilar och en hjullastare.

Det lönar sig att kontakta oss!


Historik

Volvo 1970Företaget grundades 1970 av Rolf Rehn och sysselsatte då en sugbil. Verksamheten expanderade sakta men säkert och 1978 anställde Rolf sin första chaufför, som fortsättningsvis jobbar kvar inom företaget.

1995 anställdes sonen Fredrik och 2003 sonen Patrik. I november 2009 skedde en generationsväxling inom företaget. Rolf gick i en välförtjänt pension och Fredrik och Patrik tog över företaget som idag heter Rehn F&P Kb.